Xem bói tuổi vợ chồng qua năm sinh (phần 3)

Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
TUỔI THÂN (KHỈ)

Nhâm Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Phù hợp với Can Đinh. kị với Can Mậu
Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Giáp Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Theo xem bói tuổi thì Phù hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Bính Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Phù hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Mậu Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Phù hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Theo xem bói tuổi thì Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Canh Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Phù hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

♠ Bạn buôn bán,làm ăn hay chỉ đơn giản là muốn tăng may mắn, hòa khí cho gia đình? Linh Vật Phong Thủy từ Cửa Hàng Linh Vật Phong Thủy của vatphamphongthuy.com sẽ giúp bạn!

xem-boi-tuoi-thay-con-gai-tuoi-khi-rat-nghich-ngom

Xem bói tên thấy con gái tuổi Khỉ rất nghịch ngợm

TUỔI DẬU (GÀ)
Theo xem bói tuổi thì Quý Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Ất Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Đinh Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Kỷ Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Tân Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

TUỔI TUẤT (CHÓ)
Giáp Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Bính Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Mậu Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Canh Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Nhâm Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

xem-boi-tuoi-thay-con-gai-tuoi-heo-rat-dang-yeu

Xem bói tuổi thấy con gái tuổi Heo rất đáng yêu

TUỔI HỢI (LỢN)
Theo xem bói tuổi thì Ất Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Đinh Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Kỷ Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Tân Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Bính.Kị với Can Đinh
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Theo xem bói tuổi thì Quý Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *