Nghề hot

Những ngành nghề nào được xem là hot nhất tại Mỹ năm 2016?

“Trong hơn 100 ngành nghề ở Mỹ, có một số ngành nghề có số lượng đăng tuyển nhân sự luôn nhiều hơn số lượng người